אאא

אלפי שומרי מצוות העמלים לפרנסתם ויוצאים לעבודה בשעות הבוקר המוקדמות, נמצאים בדילמה תמידית בעניין תפילת שחרית, מדובר לרוב בשעה קריטית של שעת בוקר, ובימים אלו שהנץ מאוחר - זמן התפילה מביא רבים להתפלל בלית ברירה בתפילת יחיד, פתרון שהוא בדיעבד גמור. 

הרב בנימין חותה מפרסם בספרו החדש 'אליבא דהילכתא' חלק ג' פתרון חדש לסוגיא זו, כאשר לפי פסק ההלכה ניתן להתפלל תפילת שחרית במנין בתוך 7-8 דקות, בלבד.

הפתרון החדש מציע לעובדים שאין באפשרותם להתפלל במנין, שיתכנסו במקום העבודה בדומה לתפילת מנחה וערבית הנהוגה במשרדים רבים, ויתפללו במנין רק את תפילת העמידה וחזרת הש"ץ, ואילו את שאר התפילה יאמרו ביחיד. 

 תפילת שחרית בכותל (צילום: חדשות הכותל המערבי)

וזה נוסח השאלה בשו"ת: "קבוצת יחידים שמחמת עול הפרנסה ואין להם מנין ליד ביתם בשעת הבוקר המוקדמת ומתפללים ביחיד מחמת כן, האם רשאים במקום עבודתם להתרכז יחד ולעשות חזרת העמידה עם קדושה וברכת כהנים כדי שירוויחו תפילה בציבור?". 

תשובת הרב חותה: "רשאים לעשות כן, אפילו שרק שישה מתוכם התפללו ביחידות וארבעה התפללו במנין. וראוי שלא ימשיכו את התפילה שלאחר העמידה אלא רק לאחר שיעשו חזרת העמידה ויגמרו התפילה, וגם זה אינו מעכב".
 
בין מאות המקורות והנימוקים שמציין הרב בנימין חותה בשו"ת החדש שלו שעתיד לצאת בקרוב מופיע כי בספר במחיצת החזו"א נשאל על עשרה שהתפללו ביחידות האם הם רשאים להצטרף לחזרת הש"ץ ולקדושה או לא והשיב שרשאין. 

התשובה המלאה
התשובה המלאה