אאא

1:

״כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם״.

שלא כמו בפרשת במדבר שם יש ציווי כללי לעם ישראל להתפקד כמו שנאמר ״שאו את ראש בני ישראל״, כאן הציווי הוא למשה רבנו שהוא בעצמו יספור את עם ישראל וצריך להבין מדוע.

ועוד יש לבדוק, מצינו כמה וכמה לשונות של ספירה כמו בפיוט החשוב של ר׳ אמנון ממגנצא שנוהגים לומר בראש השנה וביום כיפור:

״ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי״, והביטוי ״תשא״ לא נמצא שם וכנראה שיש משמעות מיוחדת למילה זו.

צריך גם לשים לב למשהו מעניין , בסוף פרשת ״וישב״ מובאת מילה זו פעמיים עם פירוש הפוך.

כששר המשקים מספר ליוסף את חלומו, יוסף פותר לו ואומר ״בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך״, פירוש שתחזור לתפקיד שלך ואם כן המילה ״ישא״ היא הרמת הראש.

וכשפותר יוסף לשר האופים הוא אומר לו ״בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ״.
אם כן רואים שהמילה ״ישא״ במקרה זה היא הורדת הראש.

במדרש תנחומא כתוב שכשחטאו עם ישראל בעגל, כל אומות העולם אמרו שהקב״ה ניתק את הקשר המיוחד שלו עם עם ישראל ועל זה כתב דוד המלך בתהילים: ״רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלע ואתה ה׳ מגן בעדי כבודי ומרים ראשי״, רבים = הם אומות העולם שקיטרגו על ישראל ואמרו, אומה ששמעה בהר סיני ״אנוכי ה׳ אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני״ ולסוף ארבעים יום רקדו על העגל ושרו לו ״אלה אלוהיך ישראל״, אומה כזאת אין לה יותר ישועה מאלוקים, ובא עם ישראל ואומר שבזכות משה הקב״ה לא ניתק את הקשר אלא ציווה לספור אותם כדי להרים את ראשם ככתוב ״אתה ה׳ מגן בעדי כבודי ומרים ראשי״.

אם כן זאת הסיבה שהקב״ה פנה דווקא למשה ודווקא בלשון ״כי תשא״ כי מטרת הספירה היא לרומם את ראשם ורוחם של עם ישראל לאחר חטא העגל.

ה״אור החיים״ הקדוש גם מסביר שלאחר חטא העגל הלכו עם ישראל עם ראש כפוף בגלל הבושה ממה שעשו ולכן ביקש הקב״ה ממשה שיעשה מעשה שיגרום להם להרים את הראש.

ושואל בספר ״דעת שרגא״ מה פתאום הרכינו עם ישראל ראש? הרי האשמים בחטא העגל הם רק שלושת אלפים הערב רב שעלו עם ישראל ממצרים.

ומסביר שבגלל שעם ישראל לא מחה על מעשה העגל, זה נחשב כאילו כל עם ישראל חטא.

2:

שמעתי שיעור מעניין בשם הרב אליעזר קשתיאל מישיבת ״בני דוד - עלי״.

בסוף ספר שמואל ב' מסופר שדוד המלך חטא וספר את החיילים מבני ישראל למרות הפצרותיו של יואב שלא לעשות כן.
לאחר הספירה, הקב"ה העניש את דוד המלך ונתן לו לבחור עונש מבין שלוש אפשרויות.

רעב כבד בארץ, תבוסה בקרב, או מגפה של מכת דבר.

דוד המלך בגדולת נפשו היה יכול לבחור בשתי האפשרויות הראשונות ולהציל עצמו מרעב או ממוות במלחמה אך בחר להכליל עצמו עם שאר עם ישראל כאיש אחד ובשוויון מוחלט והחליט לבחור בעונש השלישי, במגפה.

והנה, בעונש הראשון רעב כבד, אין שוויון כי רק העניים יסבלו.

בעונש השני שהוא תבוסה בקרב, גם אין שוויון כיוון שרק החיילים ומשפחותיהם יסבלו.

אך לעומת זה בעונש השלישי, במגפה אכן יש שוויון שהרי מדוד המלך עצמו ועד אחרוני העם כולם שווים ועלולים להנגף.
דוד רצה לתקן את עוולתו, ולעשות שיוויון בעם.

הספירה בעצם מפלגת, מחלקת ומקטלגת, אך הנגיף משווה את כולם ללא הבדל של מעמד כלכלי או חברתי.

באופן פרדוקסלי וכואב, הנגף מאחד אותנו וכולנו חסרי אונים מולו ויש רק כתובת אחת לפנות אליה שהיא הקב''ה.
ומאותו שורש, זאת הסיבה שאספו מכל אחד מעם ישראל מחצית השקל ומזה יצקו את האדנים שעליהם עמדו קרשי המשכן, כי אין בסיס חזק מזה שנבנה על ידי כולם כאיש אחד בלב אחד.

3:

אחרי מסירות הנפש של דוד שהחליט להכליל עצמו כמלך בתוך העונש כאחרון האדם ואף לדרוש מהמלאך המשחית לחוס על העם ולקחת אותו ראשון, התגלה מקום המקדש.

מאז עקדת יצחק ועד לאותו הרגע לא נודע היכן בדיוק נמצא מקומו של המזבח בו היתה עקדת יצחק.

בזכות ביטול ה״אני״ של דוד המלך, גילה לו המלאך את מקומו המדויק של המזבח.

דוד קונה את המקום מ״ארוונה היבוסי״ ומקריב קורבן בשם כל אומות העולם ככתוב "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".

המגפה בזמן דוד יצרה התעוררות, מסירות נפש, אחדות, חיבור לה', שיוויון ועמידה כנה מול ה' ומתוך זה מקום התפילה הנפשי והפיזי נתגלה וכך הסתיימה לה המגפה וכך מסתיים ספר שמואל ב׳.

4:

שואלים אותי מפעם לפעם מדוע אני מצביע ליהדות התורה ומה הם בתכלס נותנים לי.

״הם פעם עזרו לך במשהו״? שאל אחד

״מי שלא חרדי שחור לבן אין סיכוי שיעזרו לו״ התלונן השני.

״הצבעתי להם ובכל זאת לא קיבלו את הילדים שלי לחיידר״ התעצבן השלישי.

ולכולם אני עונה את אותה התשובה.

כשאני מצביע ליהדות התורה אינני עושה את זה כדי לקבל מהם איזו שהיא טובה או עזרה אישית.

אני מצביע ליהדות התורה בגלל סיבה הרבה יותר חשובה ועקרונית והיא שמירת התורה הקדושה בארץ ישראל.

ארץ ישראל ניתנה במתנה לעם ישראל בתנאי שישמרו את מה שכתוב בתורה וכדי שילמדו אותה.

אני מצביע ליהדות התורה כי אני יודע שהמפלגה תמסור את נפשה כדי שבחורי ישיבה ואברכים יוכלו ללמוד באין מפריע.

אני מצביע ליהדות התורה כי אני חרד על עתידה של ארץ ישראל.

אני מצביע ליהדות התורה כי אני עושה מה שגדולי הדור אומרים לי לעשות ללא עוררין.

5:

לכל מתנגדי החיסונים, רוצה אני לשתף אתכם מה גרם לי להתחסן ואולי אעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

בבסיסי אני מתנגד לכל חיסון שהוא ואפילו כדורי אקמול או אנטיביוטיקה למיניהם אני נמנע מלקחת, כי אני מאמין בחיסון הטבעי של הגוף שלנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ימים רבים נמנעתי מלהתחסן עד ששמעתי ממקור ראשון דברים חשובים שאמר הרב זילברשטיין שליט״א.

כשגדולי הדור מצווים עלינו להתחסן, גם אם היה מצב שהחיסון היה לא טוב, באותו רגע שגדולי הדור הורו לקחת אותו הוא מבורך והקב״ה בעצמו נמצא בחיסון ואין כל סיכוי שתתרחש תקלה על ידי אותו חיסון.

כשקיבלתי את החיסון אמרתי ״הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ״ועשית ככל אשר יורוך״ והרגשתי שהקב״ה בעצמו נמצא איתי.

אני ממליץ לכל המתלבטים לעשות כך ולא להוציא עצמם מהכלל.

 

בברכת שבת שלום
עמירן דביר (דבורקין) הלוי

 

להורדת גרסה להדפסה: